DETOKS SAĞLIKLI YAŞAM ÜRÜNLERİ VE HALKLA İLİŞKİLER-GÜL KAYNAK KULLANICI SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme Detoks Sağlıklı Yaşam Ürünleri ve Halkla İlişkiler-Gül Kaynak (Bundan böyle kısaca ‘‘Gül Kaynak’’ olarak anılacaktır) ile www.gulkaynak.com sitesini kullanan ‘’Kullanıcı’’ olan kişi arasındadır. Siteye girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen www.gulkaynak.com sitesini kullanmayınız. Gül Kaynak, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

 

 

KULLANIM KOŞULLARI

1. Kullanıcı, www.gulkaynak.com adlı internet sitesini kullanırken yasal düzenlemelere, diğer ilgili mevzuat hükümlerine ve www.gulkaynak.com’ un yayınlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki, cezai ve mali sorumluluk tamamen ve münhasıran kullanıcıya aittir.

 

2. Kullanıcı, başkalarının veya diğer kullanıcıların www.gulkaynak.com sitesinin verdiği hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Bulunması takdirde üyeliğinin sonlandırılacağını ve bu sebepten doğabilecek her türlü hukuki, cezai ve mali sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul eder. Kullanıcının www.gulkaynak.com sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimlere ve / veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, kullanıcıya yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, www.gulkaynak.com ilgili kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir. Ayrıca kullanıcı, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki, cezai ve mali tüm sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.

 

3. www.gulkaynak.com tarafından verilen ya da kullanıcının kendi belirlediği kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin kullanım hakları başka kişi ya da kuruluşlara devredilemez, kullanıcının söz konusu verileri kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Kullanıcının bu bilgileri ve kullanım hakkını üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşmasından doğabilecek her türlü sorumluluk kendisine ait olup üçüncü kişi ve kuruşlar ile yetkili merciler tarafından Gül Kaynak’ ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Gül Kaynak’ ın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

 

4. Kullanıcı, www.gulkaynak.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Gül Kaynak’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. Gül Kaynak, kullanıcı bilgi ve verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve kullanıcının yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır.

 

5. www.gulkaynak.com sitesi kullanıcılarının birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin kendi sorumluluğundadır. www.gulkaynak.com sitesi, kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Gül Kaynak, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

 

6. Gül Kaynak’ın, www.gulkaynak.com sitesine kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kullanıcılar tarafından güncellenen kişisel bilgiler üzerinden e-posta ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlar için kullanıcılara ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe Gül Kaynak’ ın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. Ayrıca www.gulkaynak.com’u ziyaret eden kullanıcıların bilgileri onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilir.

 

7. www.gulkaynak.com internet sitesinde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. www.gulkaynak.com içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. İnternet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Gül Kaynak’ nin burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

 

8. Kullanıcı, servisten faydalanmaya başladığı andan itibaren bu kullanıcı sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını kabul eder. Kullanıcının işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya www.gulkaynak.com sitesinde bildirilen genel kurallara uymamasının tespiti halinde, kullanıcının www.gulkaynak.com ‘dan yararlanması Gül Kaynak tarafından süreli veya süresiz olarak engellenebilir ve / veya hesabı kapatılabilir. Kullanıcı silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Ayrıca kullanıcı, işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Gül Kaynak’ in uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder. Gül Kaynak, kullanıcının sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve / veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve / veya idari / adli para cezaları için kullanıcıya aynen rücu hakkına sahiptir. İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri www.gulkaynak.com sitesine göndermiş olan kullanıcının üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın Gül Kaynak tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.

 

9. Gül Kaynak işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, verdiği hizmeti geçici olarak durdurma, servisi iptal etme hakkını saklı tutar. Gül Kaynak dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır.

 

10. Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır. Kullanıcının www.gulkaynak.com’a bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR